ساعت ویکتوریا

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 
از اين دست مسائل کم نيست اما بنظر ميرسد نکته اي از قلم افتاده ظاهر فرد متهم به زناي محصن مدعيست که رابطه فقط لفظي بوده است.البته شما مراحل اثبات را مرقوم نفرموديد اما توجه بفرماييد تنها راهي که مردي مجوز قتل همسرش را بيابد مشاهده در فراش است نه حتي ديدن در منزل!چون صد راه وجود دارد که کسي زنا نکرده باشد.ما حق نداريم از حدود الهي پا را فراتر بگذاريم.وقتي خداوند باري و تعالي برا ي زناي محصنه مستوجب رجم شرايط اثباتي خاص قائل ميشود يعني حرمت عمل بسيار بالاست.اين اقا اگر انسان معقول و با غيرتي بود!!!بايد از وقوع فاجعه جلوگيري ميکرد.نهايتا همسر را طلاق ميداد...چگونه مردي که مرتکب هيچ!!اشتباهي در زندگي مشترک نشده ممکن است براحتي اجازه هده همسرش با بي بند و باري به صورت انفرادي زندگي کند. ايا اگر در صدد ترميم روابط بر مي امده و سر سازگاري ميگذاشته همسرش مانع ميشده...
بحث مفصل است...
عرضم اين است که قضاوت تيغي دودم است بايد با علم و عدل هر دو همراه باشد.
يا حق
پاسخ

حق با شماست
سلام ...
داستان اموزنده و تاسف باري بود .در بي حجاب و ازاد گذاشتن بعضي از زنان و بي توجه اي مرد نسبت به کارها همسرش .اخر به چنين جايي ختم ميشود.اميدوارم خداوند به مردان ما غيرت بدهد ولي نه اينچنين بلکه از همان اول بايد مواظب ميشد و به زنان ما هم عفت .
موفق باشيد .
پاسخ

واقعا همونطوره آخر بي حجابي همينه